صبر

22.8.17
به چشم دارم میبینم به عینه که با تلاش و صبر چیزای خوبی برای خودم ساختم
و این اطمینانو به همه میدم هرکی تلاش کنه و صبر, میرسه ب هرچی میخواد
صبر تا کی؟ تا رسیدن
این اسمش صبره
وگرنه نمیشه گفت صبر کردم دو ساله و الان صبرم تموم شده
این صبر نیست
صبر یعنی تا نرسیدی به چیزی ک میخای منتظر بمونی
خوشحالم چیزای زیادی در زندگی یادگرفتم
یکی از بزرگترین داشته هام هم اینه : همه چیز یه قصص و خودش خود ب خود و بخوبی میره جلو.نباس نگران اینده بود
و همچنین : خوشحالم ک عمیقا دوس دارم زندگی رو.خب شکر خدا ازاد و رها و خیال راحت بود همیشه و بار سختی رو دوشم نبوده
ازین بابت شکرگذار زندگی ام
این رهایی , منو جسور و اهل ماحراجویی بار اورد
خیلی ها هم نتونستن رها باشن باید برای نون شب میدویدن.یا هرچیز دیگه
من خوش شانس بودم ازین لحاظ

حس جالبی که اینروزا دارم اینه که صبر شیرینی هم برای مسافرت رفتن دارم میکنم.بعد این همه صبر و خب انجام کارایی ک باید, لذت بخش و شیرین خواهد بود این مسافرت