Posts

Showing posts from July, 2017

زندگی مهیجه

27 یونی 2017 .اتحادیه اروپا.آلمان.دوسلدورف
وقتی بعد از این همه سال, هرچی دودوتا چارتا میکنی و باز زیبایی ها و سادگی و صمیمیت و روح قشنگ زندگی رو بیش از سختی ها ش میبینی,زندگیم بهت رو میاره
وقتی میفهمی زندگی قشنگه, قشنگ میشه
وقتی میفهمی ساده و بی آلایش و کوتاهه
اینطور هست ک احساس همیشگی بودن بهت دست میده.بی نگرانی
زندگی فقط در امروز
و ممنونم از خدا ک بالاخره این دید رو به ما داد.دید قشنگی ب زندگی هست.زندگی ما رو فقط دیدمون معنا میکنه.زندگی هر کس چطوریه؟ بد؟ خوب؟ باید دید دیدش به زندگی چیه.بعد میشه تشخیص داد
و من صبر ها کردم برای رسیدن به این دید و سپردم همه چیو ب زندگی.گفتم تو زیبایی , زیباییتو به من بده. این همه ترسو بدی و نگرانی چرا میبینم وقتی در یک بهشت هستم؟ و به من گفت دید تو بهشت یا جهنم میکنه برات دنیا رو
خلاصه,
خوشالیم هستیم در زندگی.مهم نیست تا کی.بسیارم کوتاهه و در این کوتاهی کلی میشه خوش گذروند و خوشحالم در این کشور هستم